Gömmeli Batak

Gömmeli Batak 52’lik jokersiz 1 deste ile 3 kişi oynanan zevkli bir Batak çeşididir. İhaleli Batak gibi koz ihale ile belirlenir. Genellikle 11 el oynanır, ve en yüksek puanı alan oyuncu kazanır. Beraberlik durumunda el sayısı uzatılabilir.

Kart büyüklükleri : A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2 Koz (maça) tüm cinslerden (Kupa,karo,sinek) büyüktür kendi içerisindeki sıralama aynı şekildedir. İhaleli batakta koz maçadan farklı olabileceği için her
oyunda koz değişir dolayısyla üstün cins koza göre belirlenir.

 1. Gömmeli batak temelde *ihaleli batak ile aynıdır, fakat 3 kişi oynanır.
 2. Yan batar ve kartı dağıtacak ilk kişi belirlenir.
 3. Dağıtıcı solundakine desteyi kestirip sağdan 52 Kağıdı 16 şar şekilde 3 oyuncuya kapalı olarak dağıtılır. Kalan 4 kağıt ise kapalı olarak yere gömülür.
 4. İhaleyi söyleyen kişi yerdeki 4 kartı alarak eline dahil eder. Daha sonra elindeki 4 önemsiz bulduğu kağıdı ayırır ve kapalı olarak yere gömer. Bu normal gömmeli batak oyunudur. *Gömmeli batak *oyununun kanlı batak versiyonunda oyuncu önce elinden 4 kartı ayırır ve yere kapalı gömer, yerdeki 4 kartı görmeden alır.
  Kanlı batakta ihaleci yerdeki kartları görmediği için bazen bu kartlar dezavantaj yaratabilmektedir.
 5. Gömmeli bataktaki amaç yerden koz gelebilme ihtimali ve elindeki az olan renkleri yere gömüp karşı taraftakilere o renkleri atınca kozlayarak küçük kozların iş yapmasını sağlamaktır.
 6. Puanlama ihaleli batakta olduğu gibidir.
*Puanlama*

Temel Puanlama :

Puanlama pas denmesi haricinde *koz maça oyunundaki gibidir. Eğer oyuncu pas demiş ve el amışsa, aldığı el 10 ile çarpılır ve kazandığı puan bulunur. Eğer hiç el alamamışsa o halde en yüksek el
tahmini yapan oyuncunun tahmin sayısı ile 10 çarpılır ve ceza puanı hesaplanır.

Örneğin oyuncu pas dedi ve ihaleye giremedi. Oyunda hiç el almadı, en yüksek tahmin 7 oldu. O zaman 7 x 10 = 70′ e batar. Pas demiş ve 3 almışsa, 3 x 10 = 30 puan kazanır.

 1. Oyuncu tahmin ettiği el kadar aldıysa, aldığı el 10 ile çarpılarak kazandığı puan bulunur. Örneğin oyuncu 3 alırım dedi, oyunu 3 ile bitirdi. 3 x 10 = 30 puan kazanmış olur.
 2. Oyuncu tahmin ettiği elden daha az aldıysa o zaman tahmin ettiği el ile 10 çarpılarak ceza sayısı bulunur. Örneğin oyuncu 3 alırım dedi fakat 1 veya 2 aldı. burada tahmin ettiği el baz alınır, yani 3 x 10 = 30 sayı kaybederek batar.
 3. El almaz diyen oyuncu hiç el almazsa 50 puan kazanır. Eğer 1 ve daha fazla el alırsa 50 puan kaybeder.

Yan batar 1’e göre puanlama

Yan batar 1 olarak oyun kararlaştırılmışsa, oyuncu tahmin ettiğinden herhangi bir şekilde fazla almışsa aldığı el 10 ile çarpılarak ceza yer ve batar, az alırsa tahmin ettiği el ile 10 çarpılarak batar.

Örneğin; oyuncu 4 alırım dedi fakat 6 aldı. O halde oyuncu 6 x 10 = 60 puan kaybederek batar. Eğer 3 veya daha az aldıysa, bu kez tahmini baz alınır yani 4 x 10 = 40 puan kaybederek batar.

Yan batar 2’ye göre puanlama

Yan batar 2’ye göre puanlama yapılacaksa, oyuncu tahmin ettiği el+1’den fazla almışsa aldığı el ile 10 çarpılarak ceza puanı bulunur, az almışsa temel puanlamadaki gibi tahmin ettiği el ile 10 çarpılarak ceza puanı hesaplanır.

Örneğin; Oyuncu 5 alırım dedi ancak 7 aldı bu durumda 7 > 5+1 olduğu için, 7 x 10 = 70 ceza puanı yazılır. Eğer 4 veya daha az almışsa o zaman 5 x 10 = 50’ye batar. Eğer 5 almışsa, O zaman 5×10 = 50 puan
kazanır. 6 almışsa, 5 x 10 + 1 = 51 puan kazanır.

Yan batar 3’e göre puanlama

Yan batar 3’ün yan batar 2’den tek farkı 2 tane yan alabilme imkanıdır.
Örnekle açıklarsak; Oyuncu oyun başında 5 alırım dedi, fakat 8 aldı. 8 > 5+2 olduğu için 8×10 = 80’e batar. 7 almışsa, 5 x 10 +2 = 52 puan kazanır. 6 almışsa, 5 x 10 + 1 = 51 puan kazanır. 5 almışsa, 5 x 10 = 50 puan
kazanır. 4 veya daha az almışsa, 5 x 10 = 50’ye batar.